kinderen en geneesmiddelen (hoest)

Het FAGG heeft op deze 29 april een nieuwe bewustmakingscampagne gelanceerd:

 kinderen en geneesmiddelen hoest: opgelet een geneesmiddel is geen snoepje!

Het FAGG stelt enkele adviezen voor om te helpen bij een goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen, in geval van koorts, hoest en verkoudheid, oprispingen. Drie brochures worden op de FAGG website gepubliceerd (http://www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be/nl/children) om het grote publiek te helpen bepalen wanneer en hoe geneesmiddelen te gebruiken bij kinderen. Deze brochures worden ook ter beschikking gesteld via de huisartsen- en kinderartsenpraktijken en de apotheken.

Advertenties

kinderen en geneesmiddelen (koorts)

Het FAGG heeft op deze 29 april een nieuwe bewustmakingscampagne gelanceerd:

kinderen en geneesmiddelen koorts: opgelet een geneesmiddel is geen snoepje!

Het FAGG stelt enkele adviezen voor om te helpen bij een goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen, in geval van koorts, hoest en verkoudheid, oprispingen. Drie brochures worden op de FAGG website gepubliceerd (http://www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be/nl/children) om het grote publiek te helpen bepalen wanneer en hoe geneesmiddelen te gebruiken bij kinderen. Deze brochures worden ook ter beschikking gesteld via de huisartsen- en kinderartsenpraktijken en de apotheken.

 

medicatie schema

Niet correct  ingenomen medicatie werkt  soms maar gedeeltelijk  of zelfs niet!

Zit jij soms ook in de knoei met uw medicatie?  Vraag dan een medicatieschema aan je apotheker. Een medicatieschema helpt U zeker voor de correcte inname van uw medicatie.

Bij een al dan niet onverwachte opname in het ziekenhuis sturen wij dit schema op uw vraag door naar het ziekenhuis waar uw opgenomen bent.

Vraag het aan je apotheker, dan weet je het zeker!
Apotheek Desrumuax-Debruyne bvba
Stadhuisstraat 16 8301 Heist aan Zee
www.apotheekdesrumauxheist.be
info@apotheekdesruamauxheist.be

Is cholesterolverlangende margarine gevaarlijk voor de gezonde mensen?

Is cholesterolverlagende margarine gevaarlijk voor gezonde mensen?

foto bij artikel Is cholesterolverlagende margarine gevaarlijk voor gezonde mensen?

Nieuws onder de loep

De Nederlandse organisatie Foodwatch roept consumenten op om te stoppen met Becel Pro-activ op de boterham te smeren. De cholesterolverlagende margarine zou hart- en vaatziekten veroorzaken.

Waar komt dit nieuws vandaan

De Nederlandse voedselwaakhond Foodwatch, een privé-initiatief zonder verwijzing naar enig wetenschappelijk onderzoek, waarschuwt voor de cholesterolverlagende margarine Becel Pro-activ: dit broodsmeersel zou het risico op hart- en vaatziekten vergroten (1). Hun oproep werd alvast breed uitgesmeerd in de media. Aanleiding is de verplichte aanpassing van de etikettering van cholesterolverlagende broodsmeersels (overigens niet alleen van Becel, maar ook van andere cholesterolverlagende margarines) sinds 15 februari 2014. Op vraag van Europa moeten deze producten voortaan op de verpakking vermelden dat cholesterolverlagende margarine niet bedoeld is voor mensen met een normaal cholesterolgehalte. Tot voor die datum moest de verpakking vermelden dat deze margarine bedoeld is voor mensen die hun bloedcholesterol willen verlagen. De Europese voedselwarenautoriteit EFSA vond deze formulering te verwarrend.

Bron

(1)https://www.foodwatch.nl/misleid/becel_pro_activ/actie/index_nl.html

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Mensen met een normale cholesterolwaarde hebben geen enkele baat met cholesterolverlagende margarine. De ingrediënten verantwoordelijk voor het cholesterolverlagend effect verhinderen overigens de opname van vetoplosbare vitamines in de darm. Om die reden wordt het gebruik van deze margarines afgeraden aan zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tot
vijf jaar. De meeste producten vermeldden dit wel op hun website, maar niet alle consumenten gaan de website lezen van de producent na aankoop van een product. Europa had dus goede redenen om een duidelijkereetikettering te eisen. Totnogtoe wekten verpakking en reclamecampagnes voor cholesterolverlagende middelen de indruk dat ‘je iets doet voor je gezondheid’, terwijl dat enkel opgaat voor mensen met een te hoge cholesterol in het kader van een gezond dieet.

Stanolen verminderen het cholesterolgehalte bij mensen met een verhoogde bloedcholesterol met gemiddeld 10% (2). Of deze  vermindering automatisch betekent dat het risico op hart- en vaatziekten vermindert, is totnogtoe niet duidelijk aangetoond, wat bijvoorbeeld wel gebeurd is voor cholesterolverlagende medicijnen. Dat deze margarines het risico op hartziekten zouden verhogen, is evenmin aangetoond. Foodwatch verwijst naar geen enkel onderzoek om haar bewering te staven. De veiligheid van plantenstanolen werd uitgebreid onderzocht. Ze zijn veilig, onder voorbehoud van een verminderde absorptie van vetoplosbare vitamines.

Conclusie

De onduidelijke etikettering voor cholesterolverlagende margarines werd aangepast op vraag van Europa, omdat de eerdere formulering te verwarrend was voor de consument. Voortaan moet de producent expliciet vermelden dat cholesterolverlagende margarine enkel gebruikt mag worden door mensen met een te hoge bloedcholesterol. Chosterolverlagende margarines verhogen het risico op hartziekte niet. Er is geen reden tot ongerustheid.

Referenties

(2)http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1813.pdf

klokje bij datum van publicatie} verschenen op 17/02/2014 | Cebam | geschreven door Marleen Finoulst

Welke boodschap brengt PharmaSmile?

De PharmaSmile    PharmaSmile_logo_small

Hier vindt u de boodschappen die PharmaSmile meedraagt:

pharmasmile_pillDe vorm van het logo maakt duidelijk dat het hier gaat om een geneesmiddel. Waarin verschillen geneesmiddelen nu van andere “gezondheidsproducten”? Wel, geneesmiddelen moeten bewijzen dat ze van goede kwaliteit, veilig en doeltreffend zijn. Enkel dan keurt de minister van Volksgezondheid ze goed en krijgen ze het geneesmiddelstatuut. Geneesmiddelen op zich zijn belangrijk. Maar het goed gebruik ervan al evenzeer. Want pas als u een geneesmiddel op de juiste manier gebruikt, is het maximaal doeltreffend.

pharmasmile_crossHet groene kruis verwijst naar de apotheker en naar de boodschap “Vraag raad aan uw apotheker”. Dankzij zijn opleiding heeft de apotheker een grondige kennis van het geneesmiddel. De apotheker kan u raad geven en waarschuwen voor verkeerd gebruik.

pharmasmile_eyeHet oog vertelt u dat u de bijsluiter aandachtig moet lezen. De bijsluiter is de identiteitskaart van het geneesmiddel. Hij bevat belangrijke inlichtingen over het geneesmiddel.

pharmasmile_mouthDe mond staat voor de boodschap “Geen langdurig gebruik zonder medisch advies”. Want over het gebruik van geneesmiddelen moet u praten. Als u voorschriftplichtige geneesmiddelen neemt, spreekt u daarover met uw arts. Ook als u OTC geneesmiddelen (geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan verkrijgen) gebruikt, doet u er goed aan het hem te zeggen wanneer u op raadpleging gaat.

Raadpleeg uw arts en vraag raad aan uw apotheker

RAADPLEEG UW ARTS EN VRAAG RAAD AAN UW APOTHEKER

Vertrouw niet zomaar op het advies dat u van een kennis krijgt of op het internet vindt, zelfs al is het goedbedoeld.

Persoonlijke behandeling

Een geneesmiddel dat bij iemand anders doeltreffend is, is niet per definitie ook geschikt voor u. Erger nog, het kan bij u meer kwaad dan goed doen.
De dosering van een geneesmiddel en de duur van een behandeling zijn ook verschillend voor elk individu.
Gebruik geen geneesmiddelen die niet rechtstreeks voor u bedoeld zijn. Doe ook niet het omgekeerde: geef uw geneesmiddelen nooit door aan iemand anders, ook al zijn de symptomen schijnbaar dezelfde.

Uw arts en apotheker weten raad

Uw arts, en in sommige gevallen uw tandarts, is het meest bekwaam om uw gezondheidsproblemen te evalueren en u de juiste behandeling voor te schrijven.
Uw apotheker geeft bij de aflevering van geneesmiddelen persoonlijke informatie die nodig is voor een goed gebruik ervan.

De arts en de apotheker zijn bijgevolg gekwalificeerde gezondheidszorgbeoefenaars die de antwoorden kennen op al uw vragen betreffende geneesmiddelen zoals:

 • de toedieningswijze,
 • de te gebruiken hoeveelheid (dosis),
 • het tijdstip van inname,
 • de gebruiksaanwijzingen,
 • de mogelijke wisselwerking met andere geneesmiddelen,
 • de invloed van voedsel,
 • de mogelijke bijwerkingen,
 • de contra-indicaties,
 • de bewaring van het geneesmiddel.

Al deze informatie staat in de bijsluiter die in de verpakking van het geneesmiddel zit. U kunt de bijsluiter van elk geneesmiddel (voor menselijk en voor diergeneeskundig gebruik) dat verkocht wordt in België op de internetsite van het FAGG raadplegen en afdrukken.

Het advies van uw arts en apotheker is weliswaar speciaal voor u bestemd en is dus aangepast aan uw specifieke geval.

De apotheker heeft hoofdzakelijk een raadgevende rol:

 • de apotheker wijst u op de richtlijnen voor het gebruik van elk geneesmiddel en waarschuwt u voor verkeerd gebruik;
 • de apotheker kan al uw vragen beantwoorden in verband met uw geneesmiddelen of uw behandeling;
 • de apotheker kan u vrij verkrijgbare geneesmiddelen aanraden. Indien nodig stuurt de apotheker u door naar een arts;
 • de apotheker adviseert u in termen van rationeel gebruik van geneesmiddelen, vergelijking van prijs en keuze in verpakkingsgrootte.

De arts kan u een geneesmiddel op stofnaam voorschrijven VOS – gemeenschappelijke internationale benaming van het werkzaam bestanddeel. Dit wil zeggen dat enkel het (de) werkzame bestandde(e)l(en), de sterkte en de toedieningsweg genoteerd worden. In dat geval kiest de apotheker het geneesmiddel (hetzij een origineel geneesmiddel, hetzij één van zijn “generieken”) dat beantwoordt aan het voorschrift, rekening houdende met uw belang, de continuïteit van uw behandeling, de prijs en met eventuele voorwaarden verbonden aan de terugbetaling van het geneesmiddel.
Let op, als de arts de commerciële naam van het geneesmiddel noteert, mag de apotheker geen ander product meegeven zonder voorafgaand akkoord van de arts.

De apotheker heeft ook de wettelijke plicht (sinds 1 januari 2010) om uw farmaceutisch dossier bij te houden. Hierin worden alle geneesmiddelen die u neemt (met of zonder medisch voorschrift) geregistreerd, naast eventuele specifieke gegevens (bijvoorbeeld chronische aandoeningen, allergieën).
De apotheker beschikt zo over een doeltreffend instrument om eventuele onverenigbaarheden met een andere lopende behandeling (wisselwerkingen van geneesmiddelen) of met een aandoening waarvan hij op de hoogte is (bijvoorbeeld allergie voor een bepaald product, diabetes) op te sporen.

Ziekenhuisopname

Bij een ziekenhuisopname is het belangrijk om een lijst te bezorgen met alle geneesmiddelen die u gebruikt. Uw arts en uw apotheker kunnen u helpen om deze lijst samen te stellen. 

De klanten van Apotheek Desrumaux-Debruyne BVBA (maar andere personen kunnen dit ook bij hun huis-apotheker), kunnen – als ze dit wensen -telkens een persoonlijk medicatieschema (klik op medicatieschema voor voorbeeld) krijgen. Op vraag van de patiënt kunnen we dit zelfs op elektronische weg bezorgen.

Aan het einde van een ziekenhuisopname krijgt u instructies voor uw verdere behandeling. Het is belangrijk deze over te brengen aan uw arts en huis-apotheker.

Automedicatie

Sommige geneesmiddelen mogen vrij verkocht worden: de apotheker kan deze zonder medisch voorschrift afleveren. De indicaties en de dosering laten in principe toe dat deze gebruikt worden zonder voorafgaande raadpleging van een arts. Dit noemen we zelfmedicatie. Hoewel voor deze geneesmiddelen geen medisch voorschrift nodig is, zijn deze niet per definitie zonder risico en mag zelfmedicatie in geen geval langdurig toegepast worden zonder medisch advies.

Geneesmiddelen en reclame

Ook de reclamewereld laat ons kennismaken met allerlei vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

Reclameboodschappen zijn alomtegenwoordig (bijvoorbeeld op radio en televisie, op internet en in de pers), ook in de apotheek.

Alle reclameboodschappen voor geneesmiddelen moeten een aantal wettelijke vermeldingen bevatten zoals :

 • dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies;
 • de naam van het werkzaam bestanddeel;
 • richtlijnen voor een goed gebruik van het geneesmiddel, zoals de contra-indicatie tijdens de zwangerschap of voor bepaalde leeftijdsgroepen;
 • lees aandachtig de bijsluiter.

Houd rekening met deze vermeldingen. Blijf kritisch en onthoud dat een geneesmiddel geen snoepje is. Geneesmiddelen neem je niet zomaar.
Vraag advies aan uw apotheker.

Goed beheer van uw huisapotheek.

Beheer uw huisapotheek goed.

 • Bewaar uw geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
 • Berg ze op een droge, koele en donkere plaats op.
 • Laat geneesmiddelen in hun originele verpakking, samen met de bijsluiter.
 • Controleer of de geneesmiddelen in speciale omstandigheden moeten worden bewaard (koelkast, …).
 • Bewaar sommige geneesmiddelen niet nadat uw behandeling is afgerond (druppels, drankjes, …).
 • Hou twee of drie keer per jaar grote schoonmaak in uw huisapotheek.
 • Controleer altijd de houdbaarheidsdatum van geneesmiddelen die mogen worden bewaard.
 • Gooi geen geneesmiddelen in de vuilnisbak of het toilet.
 • Breng geneesmiddelen die niet zijn gebruikt of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden naar uw apotheek zodat ze kunnen worden vernietigd.
 • Stop nooit verschillende geneesmiddelen in hetzelfde doosje of potje.
 • Bij twijfel of ben je niet zeker vraag steeds raad aan je arts of apotheker.
 
Apotheek Desrumaux-Debruyne BVBA
Stadhuisstraat 16
8301 Heist aan Zee
info@apotheekdesrumauxheist.be
www.apotheekdesrumauxheist.be
#infoapotheek