Heb je met een bovendruk van 13 al bloeddrukverlagende pillen nodig?

foto bij artikel Heb je met een bovendruk van 13 al bloeddrukverlagende pillen nodig?

In het nieuws

De American Heart Association hanteerde de drempel van 140/90 mm kwik (14/9 in de volksmond) om van een hoge bloeddruk te spreken. Nu worden die cijfers verlaagd tot 130/80. Hierdoor heeft plots de helft van de volwassenen medisch gezien een te hoge bloeddruk.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Met de regelmaat van de klok worden richtlijnen voor de behandeling van hoge bloeddruk aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen (1). Zo vonden enkele recente studies dat mensen met een bloeddruk tussen 130 en 140 mm kwik een klein voordeel halen uit een bloeddrukverlagende behandeling. Het gaat dan vooral om mensen die ooit reeds een hart- of vaatprobleem doormaakten, of die behalve de verhoogde bloeddruk risicofactoren hebben, zoals roken, overgewicht of diabetes.

De nieuwe Amerikaanse richtlijn houdt rekening met deze recente bevindingen. Ze besluit dat bloeddrukverlagende geneesmiddelen vanaf een bovendruk van 130 mm kwik (13) enkel aangewezen zijn als de betrokken persoon bijkomende risicofactoren heeft. In andere gevallen blijft de grens op 140 mm kwik (14), zoals vroeger.

Bron

(1) http://hyper.ahajournals.org/content/guidelines2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In een recent systematisch literatuuroverzicht, dat nog niet gepubliceerd was toen de Amerikaanse richtlijn uitkwam, besluiten de auteurs dat de behandeling van een bovendruk lager dan 140 mm kwik (14) geen nut heeft bij wie nooit een hart- of vaatprobleem doormaakte (2). Het feit dat enkele recente studies wel een gunstig effect aantoonden bij lagere bloeddrukwaarden, schrijven ze toe aan de wijze waarop de bloeddruk gemeten werd. Mensen bij wie in studieverband de bloeddruk 24 uren lang automatisch gemeten wordt, hebben lagere waarden dan mensen bij wie de bloeddruk eenmalig op de raadpleging bij een arts wordt gemeten. Het cijfer kan 10 of 20 mm kwik verschillen. Zo zou iemand met een boven-bloeddruk van 130 mm kwik in een wetenschappelijke studie een bloeddruk van 150 mm kwik kunnen hebben in het dagelijks leven.

Of iemand bij wie de huisarts een bovendruk meet van 130 mm kwik (13) daadwerkelijk gebaat is met een bloeddrukverlagende behandeling, is zeer twijfelachtig. De mogelijke nadelen veroorzaakt door een te lage bloeddruk (duizeligheid, valpartijen) wegen waarschijnlijk niet op tegen de voordelen. Uit de studie blijkt ook dat een lagere bloeddrukregeling bij een veel hoger aantal mensen ernstige nierproblemen veroorzaakt.

Conclusie

Meerdere studies tonen aan dat gezonde mensen met een bloeddruk lager dan 140 mm kwik (in de volksmond ‘14’) geen baat hebben bij een bloeddrukverlagende behandeling. Bij mensen die ooit een hart- of vaatprobleem doormaakten kan een behandeling bij dergelijke lage waarden misschien wel de kans op herval van het hart- of vaatprobleemverkleinen. Dat zijn vooral personen met bijkomende risicofactoren, zoals roken, zwaarlijvigheid of diabetes.

Referenties

(2) Brunström M(1) et al. Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels: A Systematic Review and Meta-analysis. AMA Intern Med. 2017 Nov 13. doi: 10.1001/jamainternmed.2017.6015.

klokje bij datum van publicatie verschenen op 20/11/2017 | Cebam | geschreven door Hans Van Brabandt
Advertenties

Ontspant wijn terwijl bier het zelfvertrouwen opkrikt?

foto bij artikel Ontspant wijn terwijl bier het zelfvertrouwen opkrikt?

In het nieuws

Afgaande op een internationale studie hebben diverse alcoholische dranken verschillende effecten op ons humeur.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van Wales en Londen zetten een vragenlijst over alcohol en emoties in 11 talen op het internet. De enquête, die liep van november 2015 tot januari 2016, werd gepromoot in 21 landen. Er werd gepolst naar de aard van de emoties die mensen ervaren wanneer ze wijn (wit en rood), bier of sterkedrank drinken (1). De onderzoekers analyseerden 29.836 antwoordformulieren van mensen tussen 18 en 34 jaar die allemaal aangegeven hadden de vier bevraagde types drank te hebben gedronken in het afgelopen jaar, hoeveel en bij welke gelegenheid. Om aan te geven hoe ze zich daarbij voelden, konden de respondenten kiezen tussen de positieve emoties energiek, zelfzeker, ontspannen en sexy en de negatieve emoties moe, agressief, ziek, rusteloos en verdrietig. De resultaten tonen dat sterke-drankdrinkers alle mogelijke emoties rapporteerden zonder uitschieters, zowel positieve als negatieve. Ook bier kan alle mogelijke effecten genereren op het humeur. Opvallend veel rode wijndrinkers voelen zich bij een glas rode wijn ontspannen en moe, zo bleek als één van de weinige uitschieters. Mannen rapporteerden vaker agressief gedrag dan vrouwen (37% versus 31,2%) en hoe meer men drinkt, hoe groter het risico op agressie. Overmatig drinken verzesvoudigde het risico op agressie bij mannen, volgens deze enquête.

Bron

(1) Ashton K, Bellis MA, Davies AR, et al. Do emotions related to alcohol consumption differ by alcohol type? An international cross-sectional survey of emotions associated with alcohol consumption and influence on drink choice in different settingsBMJ Open. Published online November 22 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Alcohol kan emoties uitlokken of bestaande emoties versterken. Dat alcohol ook positieve emoties uitlokt, heeft wellicht met het relaxerend effect, maar vooral ook met de context te maken. Drinken doen mensen vooral ’s avonds, in gezelschap of op feestjes. Dat rode wijn ontspant en moe maakt, is waarschijnlijk te verklaren doordat mensen veeleer ’s avonds drinken, voor tv bijvoorbeeld, waarbij je vanzelf ontspant en ook eerder moe bent omdat de avond valt.

De studie trapt open deuren in en geeft geen duidelijke antwoorden. Zo is helemaal niet aangetoond dat bepaalde types drank eerder bepaalde emoties uitlokken, omdat drinken steeds in een context gebeurt. De enige boodschap die we uit deze studie puren is dat veel drinken agressief maakt, maar zelfs dat is niet nieuw.

Conclusie

Mensen worden emotioneler wanneer ze drinken, dat is bekend. Deze studie slaagt er niet in bepaalde emoties te koppelen aan bepaalde drank, want hoe je je voelt wanneer je een glas drinkt, is vooral afhankelijk van de context en de hoeveelheid die je drinkt en waarschijnlijk niet van wat er in je glas zit.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/different-alcoholic-drinks-may-trigger-different-emot…

klokje bij datum van publicatie verschenen op 23/11/2017 | Cebam

Word je lelijk van te weinig slaap?

foto bij artikel Word je lelijk van te weinig slaap?

In het nieuws

Het schoonheidsslaapje bestaat echt. De ouderwetse term krijgt nieuwe betekenis dankzij een studie in Zweden. Slaaptekort maakt je namelijk beduidend lelijker, zo klinkt het.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van het Zweedse Karolinska Instituut in Stockholm zetten volgend psychologisch experiment op: ze vroegen 25 studenten (14 meisjes en 11 jongens) twee nachten weinig te slapen (gemiddeld 4 uur) en twee nachten voldoende te slapen (gemiddeld 8 uur) (1). Na de korte en lange nachtjes werden portretfoto’s gemaakt en die werden voorgelegd aan een panel van 122 studenten, waarvan de helft meisjes. Hen werd gevraagd punten te geven op basis van aantrekkelijkheid, gezond voorkomen, slaperig voorkomen en betrouwbaarheid van de personen op de foto’s. Voor elk item kenden ze een score tussen 0 tot 7 toe. In vergelijking met de portretten van uitgeslapen studenten, haalden de portretten gemaakt na een te kort nachtje minder punten op aantrekkelijkheid (0,09 punten minder), op gezond voorkomen (0,11 punten minder) en slaperigheid (0,25 punten minder). Wat betrouwbaarheid betreft toonden de scores geen verschil. De onderzoekers stelden ook vast dat de beoordelaars aangaven iets minder zin te hebben om contact te zoeken met de slaperige personen dan met de uitgeslapen personen op de foto’s: 2,1% minder. Ze concluderen dat slaaptekort een negatieve impact heeft op hoe je gezicht eruitziet: dat zou minder aantrekkelijk zijn voor anderen.

Bron

(1)Sundelin T, Lekander M, Sorjonen K, Axelsson J. Negative effects of restricted sleep on facial appearance and social appeal. Royal Society Open Science. Published online May 17 2017.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Iedereen die ’s ochtends in de spiegel kijkt na een veel te korte nacht, ziet ook wel dat de gelaatsuitdrukking minder fris oogt en je er minder goed uitziet. Of je dat echt lelijker maakt voor anderen: het verschil op de zevenpunten-schaal was bijzonder klein: 0,09 punten. De beoordelaars hadden 2% minder zin om contact te zoeken met de personen die slecht geslapen hadden: vraag is wat 2% voorstelt in de realiteit. Het lijkt niet echt iets om je zorgen over te maken.

Deze studie werd uitgevoerd bij een groep Zweedse studenten (ze kregen filmtickets als ze meededen): dat de scores zo dicht bij elkaar liggen, zou kunnen te wijten zijn aan een lage motivatie om deel te nemen bij de beoordelaars, vermoeden de onderzoekers.

Voldoende slapen is voor andere redenen belangrijk, namelijk voor je gezondheid. Wie slaaptekort opstapelt, verhoogt het risico op overgewicht (je bent geneigd ongezonder te eten als je weinig slaapt) en mentale problemen (prikkelbaarheid, verminderde concentratie).

Conclusie

Als je slecht geslapen hebt, moet je niet panikeren: je aantrekkelijkheid zou dalen met 0,09 punten op een schaal van 7, althans volgens een groep Zweedse studenten, die foto’s van goed uitgeslapen en vermoeide gezichten moesten beoordelen. Alle scores lagen erg dicht bij elkaar, wat doet vermoeden dat de studenten vooral meededen voor de beloofde filmtickets die ze kregen om 50 portretten te beoordelen. Is hier eigenlijk een studie voor nodig? Dat je minder aantrekkelijk oogt, zie je zelf ook wel als je na een te korte nacht in de spiegel kijkt. Alvast niks om van wakker te liggen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/05May/Pages/lack-of-sleep-knocks-your-social-appeal.aspx

klokje bij datum van publicatie verschenen op 18/05/2017 | Cebam

Word je sexy van fruit eten?

foto bij artikel Word je sexy van fruit eten?

In het nieuws

Wie veel groenten en fruit eet krijgt een mooie, glanzende huid en een sexy uitstraling. Mogelijk motiveert dit jonge mensen om meer groenten en fruit te eten en zodoende te genieten van de gezondheidsvoordelen die daaraan verbonden zijn.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Australische wetenschappers onderzochten bij 91 jonge vrouwen het verband tussen de hoeveelheid groenten en fruit dat ze aten, en hun huidskleur (1). Ze vulden een vragenlijst in waarin naar hun eetgewoonten in de afgelopen zes maanden werd gevraagd. Hun huidskleur werd met een spectrofotometer gemeten. Dit apparaat laat toe de mate van rood en geel in de huidskleur te becijferen. Men deed metingen op plaatsen van het lichaam die blootgesteld zijn aan de zon (gelaat, arm) en op plaatsen waar in principe weinig of geen zonlicht komt (schouder, heup, handpalm, voetzool). De proefpersonen die het meest groenten en fruit aten hadden de meest gele tint in de huid. De onderzoekers schrijven dit toe aan het caroteenpigment dat in diverse groenten en fruit zit.

Bron

()(1) Pezdirc K, Hutchesson MJ, Whitehead R, Ozakinci G, Perrett D, Collins CE. Fruit, Vegetable and Dietary Carotenoid Intakes Explain Variation in Skin-Color in Young Caucasian Women: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2015 Jul 15;7(7):5800-15.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie vertoont enkele fundamentele beperkingen. Het aantal onderzochte personen is relatief klein en het onderzoek heeft betrekking op een zeer select publiek: jonge slanke vrouwen (hun BMI was 23) tussen 18 en 30 jaar. Zelfs indien de bevindingen waar zijn, zeggen ze niets over mannen of over vrouwen uit andere leeftijdscategorieën. De hoeveelheid groenten en fruit die de proefpersonen aten, werd niet gemeten maar werd geschat op basis van herinneringen over de afgelopen zes maanden. Bovendien gaat het om de loutere observatie dat meer groenten en fruit gepaard gaan met een meer gele tint in de huid. De studie laat niet toe te stellen dat de kleur door de voeding bepaald werd. Andere, eventueel ongekende, elementen kunnen ook een rol spelen.

Het feit dat een meer gele tint van de huid aantrekkelijker is dan andere kleuren werd in deze studie niet onderzocht maar zou volgens het rapport uit ander onderzoek blijken. Of het meer sexy is lezen we in de krant, maar komt in de wetenschappelijke publicatie niet aan bod. Het is in dit opzicht merkwaardig dat het vermeende effect van groenten en fruit vooral duidelijk was op de onderzochte lichaamsdelen die weinig of niet aan de zon blootgesteld zijn.

Conclusie

Volgens de auteurs van deze studie zijn jonge vrouwen die veel groenten en fruit eten aantrekkelijker. Of dit komt door de voeding of omdat deze vrouwen zich ook op andere manieren beter verzorgen of mooier maken leert de studie ons niet.

klokje bij datum van publicatie verschenen op 10/08/2015 | Cebam | geschreven door Hans Van Brabandt