kinderen zijn géén kleine volwassenen

Kinderen zijn geen kleine volwassenen, ook niet als het gaat om behandeling met geneesmiddelen. De onderlinge verhoudingen van de lichaamsdelen, de samenstelling van het lichaam en vooral ook in de manier waarop de verschillende organen werken zijn bij kinderen anders dan bij volwassenen. Deze verschillen hebben gevolgen voor de farmacokinetiek en soms ook voor de farmacodynamiek van geneesmiddelen.

…. maar ook bij onze naasten van rijpere leeftijd is de farmacokinetiek en -dynamiek verschillend van deze van een 50tiger.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-1859-9_5

Geef dus niet op eigen houtje medicatie die voorgescheven was voor een volwassen persoon aan een kind of aan een bejaard persoon!

Vraag advies aan je apotheker of aan je arts, zei helpen U graag verder!

Advertenties

Correct gebruik van geneesmiddelen

Algemene adviezen

 • Volg de aanwijzingen van uw arts en uw apotheker strikt op.
 • Lees de bijsluiter van de medicijnen en volg de aanwijzingen op.
 • Volg uw behandeling tot op het einde. Stop de behandeling niet vroeger zonder uw arts te raadplegen.
 • Als u de behandeling wilt stopzetten of veranderen, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker.
 • Neem contact op met uw arts of apotheker als u onverwachte veranderingen vaststelt.
 • Gebruik geen medicijnen van anderen en geef uw eigen medicijnen niet weg.

Andere belangrijke adviezen…

 • Bouw een vertrouwensrelatie op met uw arts en uw apotheker.
 • Alleen medicijnen uit een apotheek of een ziekenhuis zijn veilig en efficiënt. Wees dus voorzichtig: meer dan 50 % van de medicijnen die op het internet worden verkocht, is namaak en is gevaarlijk voor uw gezondheid.
 • Houd nauwgezet een lijst bij van de medicijnen die u gebruikt en neem deze lijst mee wanneer u een gezondheidsprofessional raadpleegt. U kan voor een overzicht van uw geneesmiddelen bij uw apotheker terecht.
 • Maak uw arts of apotheker attent op uw gevoeligheden (allergieën, intoleranties,…) en persoonlijke aandachtspunten (diabetes, hartaandoeningen, zwangerschap,…) opdat hij de geschikte behandeling kan kiezen.
 • Bespreek de informatie over aandoeningen en behandelingen die u op het internet vindt met uw arts of apotheker.

zet uw gezondheid niet op het spel

Nepgeneesmiddelen te koop op internet

Hoewel de verkoop van geneesmiddelen in de meeste landen in de wereld sterk aan regels gebonden is, is ook hieraan het wereldwijde fenomeen van onlineverkoop niet voorbijgegaan. Tegenwoordig is op internet een bijzonder uitgebreid aanbod te vinden van websites waarop bijna altijd illegaal, nagenoeg alle geneesmiddelenfamilies worden aangeboden. Maar de meeste van deze geneesmiddelen zijn nagemaakt.

Bij het ontbreken van controle of persoonlijk medisch en farmaceutisch advies bij een verkoop op afstand van echte geneesmiddelen kunnen al vraagtekens worden gezet, maar voor de patiënt die overgaat tot aankoop via internet, is risico groot dat hij een geneesmiddel aanschaft en gebruikt dat namaak is, verduisterd is of waarvoor geen vergunning voor het op de markt brengen bestaat.

Inmiddels is vastgesteld dat dit risico vandaag de dag op het internet alom aanwezig is. Naar schatting is ten minste de helft van de geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn op internet nep of niet-conform.

Volgens de WGO loopt een patiënt 90% kans om te worden ‘bedrogen’ wanneer hij geneesmiddelen op internet koopt en heeft hij ongeveer 50% kans om een nepgeneesmiddel te krijgen.

Uit een onderzoek van de Europese alliantie voor toegang tot veilige geneesmiddelen (EAASM) is gebleken dat: 62% van de online gekochte geneesmiddelen vervalsingen of producten van inferieure kwaliteit is; 16% producten betreft die illegaal zijn geïmporteerd in de Europese unie vanuit een derde land; 94% van de websites niet beschikt over de deskundigheid van een apotheker met controleerbare kwalificaties; meer dan 90% van de websites zonder recept geneesmiddelen levert waarvoor wel een recept vereist is; 86% van de stempels “erkende apotheker” vals is.

Goed om te weten…

Dr. Jacques Ninane

In België kennen we de luxe dat er bijna op elke hoek van de straat een apotheek is …. Laat uw plaatselijke apotheker uw geneesmiddelen afleveren, uw apotheker zal uw correct advies geven en je bent 100% zeker van de échtheid van uw geneesmiddelen!        Uw gezondheid daar speel je niet mee!

Apr. Desrumaux Yves