Is putwater veilig als drinkwater?

Putwater is grondwater dat via een (boor)put gewonnen wordt.
De eigenschappen van het grondwater in uw put worden bepaald door de samenstelling en structuur van de bodem. Zandige bodems laten neerslag snel door, maar houden weinig verontreiniging tegen. Kleiige bodems laten het water slechts traag door, maar zijn goede filters. Een kleilaag houdt het water tegen. Het water boven die kleilaag kan verontreinigd geraken. Het water onder de kleilaag is beschermd tegen rechtstreekse verontreiniging.
Sommige grondlagen bevatten veel ijzer, zodat ook het grondwater een hoog ijzergehalte krijgt. Andere bodems bevatten arseenhoudend glauconiet, wat aanleiding geeft tot water met een te hoog arseengehalte. Nog andere bodems zijn dan weer rijk aan kalk en leveren hard (kalkrijk) water.

123-waterput-regenput-170_03.jpg

Putwateronderzoeken tonen aan dat putwater vaak verontreinigd is. De meeste putwaters zijn niet geschikt voor consumptie: slechts 2 op 10 putwaters voldoen aan de kwaliteitseisen voor leidingwater.

• Microbiële verontreiniging
Bacteriën en virussen in putwater kunnen u ziek maken. Bronnen van besmetting van het grondwater zijn:
– knaagdieren, insecten, stof en organisch materiaal bij slecht afgesloten waterputten.
– regenwater, oppervlaktewater, rioolwater, beerputwater, mestsappen,…
Open putten mag u dus niet gebruiken om drinkwater te winnen.
• Scheikundige verontreiniging
De oorzaak kan natuurlijk zijn (bv. ertsen en mineralen), maar is meestal te wijten aan bodemverontreiniging door de mens.
– de landbouw: gebruik van te veel mest zorgt ervoor dat er te veel nitraat, nitriet en ammoniak in het water terechtkomt. Via de mest kunnen metalen uit veevoeder zoals koper in het water terechtkomen. Als de landbouw te veel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, kunnen die het grondwater aantasten en kan het putwater sporen van pesticiden bevatten.
– de industrie: in de buurt van metaalverwerkende bedrijven kunnen er te veel zware metalen zoals cadmium, arseen, kwik of lood in de bodem en het grondwater terechtkomen. Ook andere industrieën kunnen leiden tot ongezonde stoffen in het water, bv. benzeen, PAK’s ….
– plaatselijke bronnen: als er vlak bij een waterput ook grachten, rioleringen, beerputten, lekkende stookoliereservoirs e.d. liggen, dan kunnen die het grondwater verontreinigen.
Plaats uw put dus op minstens 10 meter afstand van plaatselijke besmettingsbronnen.

– materiaal van de leidingen of pomp(en):

zuur putwater (lage pH) tast metalen leidingen aan. Die aantasting kan voor veel lood, koper, zink en/of nikkel in het putwater zorgen.
Kies dus voor materialen die niet aangetast worden door het zure water.

Kunt u ziek worden van het drinken van putwater?

• Besmetting met micro-organismen leidt tot infecties, meestal van het spijsverteringsstelsel. Bacteriën en virussen in putwater veroorzaken maagdarmontstekingen.
De gevolgen zijn braken, diarree en buikkrampen. Vooral jonge kinderen en bejaarden zijn extra gevoelig, omdat zij snel veel vocht kunnen verliezen en uitdrogen. Andere virussen, zoals het hepatitis A-virus veroorzaken langdurige ziekten zoals geelzucht.

• Nitrieten en nitraten: nitraat wordt in de
maag gedeeltelijk omgezet in nitriet. Nitrieten ontregelen het zuurstoftransport in het lichaam. Dat kan, vooral bij baby’s (ook voor de geboorte), zuurstofgebrek veroorzaken (blauwebabysyndroom). Nitrieten kunnen tot vorming van nitrosamines leiden, die mogelijk kankerverwekkend zijn.

• Lood: tast diverse organen aan en berokkent schade aan de bloedaanmaak en vooral aan het zenuwstelsel. Kinderen zijn zeer gevoelig voor lood en ondervinden al schade bij erg lage hoeveelheden.
• Cadmium: tast de nieren aan en veroorzaakt nierschade. Het maakt de botten ook brozer.
• Fluor: te veel fluor veroorzaakt bruine verkleuring van de tanden en in hoge dosis kan fluor het skelet vervormen.
• Arseen: Te hoge waarden arseen kunnen tot huidveranderingen, zoals pigmentvlekken, leiden. Arseen is bovendien kankerverwekkend.

zie ook artikel : Lood: opgelet, een onzichtbare vijand

Waarop letten bij aanleg van een waterput?

boorput-regenput-grond-170_400_037.jpg

• Locatie:
de put moet ten minste 10 meter verwijderd zijn van alle mogelijke lokale verontreinigingsbronnen, zoals beerputten, sterfputten,rioleringen, grachten, mesthopen, composthopen, stookoliereservoirs…

• Diepte:
Hoe dieper de waterput, hoe kleiner de kans op rechtstreekse verontreiniging. Een drinkwaterput moet minimaal 10 meter diep zijn en bij voorkeur water halen van onder een afdichtende kleilaag. Let wel: ook putwater uit diepere boringen kan verontreinigd zijn.

• Putconstructie:
de putconstructie moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen regenwater, stof of ander materiaal de put rechtstreeks kan binnendringen.

• Leidingen:
gebruik nooit loden leidingen of gelode leidingen

Hoe kan ik putwater veilig gebruiken als drinkwater?

123-water-kraan-drinkb-leefm-170_03.jpg

Laat het putwater op drinkbaarheid controleren. Zonder controle weet u niet of het water gezond is. Zelfs als het water lekker smaakt, helder en kleur- en geurloos is, dan nog kan het zijn dat het niet drinkbaar is.
Als uw putwater eerder al goedgekeurd is, betekent dat niet dat het drinkbaar blijft. Laat uw putwater dus regelmatig controleren op drinkbaarheid, zeker bij elke kwaliteitsverandering of na wateroverlast.
Ondiepe putten (minder dan 10 m diep) moet u minstens jaarlijks laten controleren.

Laat het water ’s morgens en na lange stilstand in de leiding (bv. vakantie, langere afwezigheid …) eerst goed doorstromen voor u het gebruikt. Bij loden leidingen is goed afpompen vóór elk gebruik absoluut nodig. De enige écht goede oplossing is de loden leidingen te vervangen door nieuwe leidingen in kunststof.

Hoe kan ik mijn putwater controleren?

• U kunt niet aansluiten op het leidingwaternet In dat geval kunt u uw putwater gratis laten analyseren. Vraag die gratis analyse jaarlijks aan. In uitzonderlijke gevallen kan het water 2 keer per jaar onderzocht worden.

Met dit formulier kunt u als eigenaar van een woning met een eigen waterwinning de drinkbaarheid en geschiktheid van dat water gratis laten onderzoeken als u niet kunt aansluiten op de openbare watervoorziening. U krijgt een gezondheidskundige beoordeling van uw putwater en een schriftelijk advies over het gebruik. U kunt via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij een aanvraag indienn.

De VMM zal dan stalen komen nemen. Een milieugezondheidskundige of milieuarts van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Toezicht Volksgezondheid, zal uw putwater beoordelen op drinkbaarheid en gezondheidsrisico’s.

• U kunt wel aansluiten op het leidingwaternet
Leidingwater is de beste garantie op betaalbaar drinkbaar water van goede kwaliteit.
Wilt u in dat geval toch putwater als drinkwater gebruiken, dan staat u zelf in voor de analyse. Schakel daarvoor een erkend labo in, uw apotheker kan hierbij helpen.
Sommige drinkwatermaatschappijen bieden ook een gratis analyse aan.

Advertenties

tip van de week.

Afbeeldingsresultaat voor tip van de week

In België zijn er 5 erkende landsbonden (christelijke mutualiteiten, liberale mutualiteiten, socialistische mutualiteiten, neutrale ziekenfondsen en onafhankelijke ziekenfondsen ) onderverdeeld in 60 voornamelijk regionaal georganiseerde ziekenfondsen. Soms bestaat er de misvatting dat bv CM Brugge identiek is als een CM ziekenfonds in een andere regio. Niets is minder waar. Het is evenmin waar dat je moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds in je buurt, dit kan zeker ook aan de andere kant van het land.

Goed analyseren waar  de beste opportuniteiten voor U liggen, is de boodschap.

Contact gegevens vindt U op volgende link:  https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/ziekenfonds/Paginas/contacteer-ziekenfondsen.aspx

 

bv:

terugbetaling zonnecreme
vraag BVAC in de apotheek en dien in bij uw ziekefonds
OZ 10 euro per kalenderjaar en per persoon voor zonnecreme voor de huid, lipbescherming met zonnefactor en zonnebril

 

 

Kunnen kunstmatige zoetstoffen kanker voorkomen?

foto bij artikel Kunnen kunstmatige zoetstoffen kanker voorkomen?

© Eirik Skarstein

In het nieuws

Er wordt veel beweerd over kunstmatige zoetstoffen. Maar dat ze kanker zouden voorkomen, is nieuw. Mogen we de resultaten van deze nieuwe studie geloven?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een team van onderzoekers analyseerde zelf-gerapporteerde gegevens van 1.018 patiënten onder behandeling voor dikkedarmkanker (1). Ze wilden weten of er een verband is tussen de inname van kunstmatig gezoete frisdranken (light-drank) en de kans op herval van dikkedarmkanker en sterfte. De proefpersonen moesten, tijdens en na hun chemotherapie, aangeven hoeveel eenheden (van 355 ml) van verschillende light-dranken ze de afgelopen 3 maanden gemiddeld gedronken hadden. Tijdens de opvolgperiode van (gemiddeld) 7 jaar hervielen 348 personen aan dikkedarmkanker, waarvan er 265 stierven. 44 anderen stierven zonder dat er sprake was van kankerherval.

De onderzoekers gebruikten ingewikkelde statistische analyses en hielden rekening met factoren zoals calorie-inname en fysieke activiteit. Ze stelden een betere overleving vast bij de proefpersonen die één of meerdere light-dranken per dag dronken. Wanneer per dag één eenheid suikerhoudende frisdrank vervangen werd door een even groot volume light-frisdrank was de kans op herval en sterfte 23% lager.

Bron

(1) Brendan J. Guercio, et al. “Associations of artificially sweetened beverage intake with disease recurrence and mortality in stage III colon cancer: Results from CALGB 89803 (Alliance).” PLoS ONE. Published: July 19, 2018.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het huidig wetenschappelijk onderzoek leert ons veel over kanker en de factoren die kanker in de hand werken. Er is overtuigend bewijs dat overgewicht (BMI > 25) en zwaarlijvigheid of obesitas (BMI > 30) verband houden met verschillende kankertypes.

Kunstmatige zoetstoffen maken voedingsmiddelen zoeter zonder suiker toe te voegen. Welke invloed ze op onze gezondheid hebben blijft voorlopig onduidelijk. Of ze op lange termijn kunnen bijdragen tot gewichtscontrole en een betere gezondheid, of eerder leiden tot een hoger risico op overgewicht, suiker- en andere metabole ziekten, wordt vaak onderzocht, maar de resultaten blijven tegenstrijdig.

Deze studie heeft, zoals veel onderzoek rond voeding, een heel aantal beperkingen. Vragenlijsten waarbij proefpersonen moeten aangeven hoe vaak ze bepaalde voedingsmiddelen innamen, zijn zeer onbetrouwbaar. Bovendien is er een groot risico dat andere beïnvloedende factoren meespelen. Hier zou het goed kunnen dat de groep die light-dranken verbruikt andere gezondheidsgewoonten (bijv. meer broccoli eten) heeft die de kans op kankerherval verminderen.

Kunstmatige zoetstoffen, zoals aspartaam, zijn wel veilig voor de gezondheid, daarover bestaat voldoende onderzoek.
Meer informatie over gezonde voeding en in het bijzonder over kunstmatige zoetstoffen is te vinden op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
Bij vragen over kanker(preventie) kan je terecht op de website van de Stichting tegen Kanker.

Conclusie

Wie gezond leeft, vermindert het risico op een aantal kankers. Een gezond gewicht, een evenwichtige voeding en voldoende fysieke activiteit verminderen ook het risico op herval. De rol van kunstmatige zoetstoffen hierin is, op basis van deze studie, absoluut niet duidelijk. Light-frisdranken leveren geen nuttige voedingsstoffen aan, dus drink vooral water.  

 

Is een open werkplek gezonder voor werknemers?

foto bij artikel Is een open werkplek gezonder voor werknemers?

© rawpixel

In het nieuws

Landschapskantoren: voor de één heerlijk helder en voor de ander overdonderend open. Maar wat zijn de effecten op onze gezondheid? Volgens een nieuwe studie biedt het vooral voordelen.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers bestudeerden 231 overheidsmedewerkers die werkten in verschillende omstandigheden (1). Het type werkplek werd in 3 categorieën onderverdeeld: een volledig afgesloten ruimte, een (met hoge muren) afgescheiden werkplek en een open ruimte (geen of lage scheiding). Aan de werknemers werd gevraagd een vragenlijst in te vullen en gedurende 3 werkdagen en 2 nachten een hartslag- en activiteitenmonitor op hun borst te dragen. Ook kregen ze ieder uur van de werkdag via hun smartphone vragen over hun welbevinden en gemoedstoestand. Op basis van een afsluitende vragenlijst werd hun stressniveau onderzocht.

Werken in een open ruimte maakte de deelnemers 31,83% fysiek actiever dan diegenen in de gesloten ruimte. Ook de werknemers in de afgescheiden werkplek waren 20,16% actiever dan de personen in een gesloten kantoor. De werknemers in de open ruimte gaven aan zich minder gestresseerd te voelen, wat overeenkwam met een lager gemeten stressniveau (hogere hartslagvariabiliteit) buiten de werkomgeving.

Bron

(1) Lindberg CM, Srinvasan K, Gilligan B, et al. Effects of office workstation type on physical activity and stress. Occupational and Environmental Medicine. Published online August 20 2018

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers zijn zelf terecht voorzichtig in hun besluiten. Werken in een open ruimte kan voordelig zijn voor de gezondheid, maar op dit moment is er weinig bewijs over hoe dit juist gelinkt is aan elkaar. Veel hangt af van de organisatie van een open kantoor: zitten mensen dicht op elkaar, moeten ze vaak telefoneren, wordt er veel gepraat, enz. Al deze factoren kunnen het stressniveau en de activiteitsgraad van de werknemers beïnvloeden.

Deze studie werd niet opgezet om een oorzaak-gevolg-relatie te achterhalen. Mogelijk zijn werknemers in een open ruimte actiever door de aard van hun job en is deze sowieso minder stressvol. De deelname was ook vrijwillig, wat het resultaat zeker kan beïnvloeden. Het kan goed zijn dat de vrijwilligers een lagere werkdruk hadden en dus meer tijd om deel te nemen.

Een andere belangrijke beperking is de duur van de studie. De werknemers werden slechts gedurende 3 opeenvolgende dagen gevolgd, wat de kans op beïnvloeding door andere factoren zeer groot maakt.

Dat er een verband is tussen werk en gezondheid, staat vast. Werknemers zijn de ruggengraat van een onderneming: als ze gezond zijn, presteren ze vanzelf beter. Maar omgekeerd geldt hetzelfde: een aangename werksfeer komt het welzijn van de werknemers ten goede. De website van het Vlaams Instituut Gezond Leven biedt ondersteuning aan ondernemingen en inspireert om de gezondheid van medewerkers een boost te geven.

Conclusie

Deze studie kan niet bewijzen dat een open werkomgeving in direct verband staat met een betere gezondheid en lager stressniveau. De resultaten kunnen puur toeval zijn. 


Referenties

https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/open-plan-office-workers-more-active-less-stressed/


klokje bij datum van publicatie verschenen op 24/08/2018 | Cebam | geschreven door Sanne Boonen, huisarts

 

verder bouwen aan onze zorg voor uw gezondheid

Wij zijn blij sinds deze zomer twee bijkomende krachten binnen ons team te mogen verwelkomen. Sinds enkele weken zijn apotheker Stefanie Decraemer en apotheker Jasmien Braet ons team komen versterken.

Na haar schitterende stage in 2017-2018 komt apotheker Jasmien Braet sinds 1 augustus ons team in onze Apotheek Debruyne-Desrumaux  bvba in Dudzele vervoegen.

Apotheker Stefanie Decraemer komt met haar ervaring zowel het team in onze Apotheek Debruyne-Desrumaux in Dudzele als het team in onze Apotheek Desrumaux-Debruyne  in Heist versterken.

Dank zij deze uitbreiding willen wij onze farmaceutische zorg, ons advies, de therapeutische zorg voor onze klanten in onze apotheken verdere uitbreiden. Het op het juiste tijdstip  innemen van uw geneesmiddelen is één voorwaarde, maar niet de énigste voorwaarde om het beoogde werking van uw geneesmiddelen te bekomen. Door het opsporen van interacties tussen uw ingenomen geneesmiddelen onderling, maar ook met ingenomen voedingssupplementen en met uw voeding op zich, kan een ondermaatse of zelfs versterkte werking van uw geneesmiddel voorkomen worden. Het door ons wijzen op tijdelijke nevenwerkingen zal uw therapietrouw ten goede komen. Het opsporen en identificeren van blijvende neveneffecten zal een omschakkeling naar een ander analoog geneesmiddelen zonder nevenwerkingen door uw arts mogelijks bespoedigen. Waar nodig nemen wij natuurlijk contact op met uw huisarts, geneesheer-specialist, verpleging en andere gezondheidswerkers die U omringen. Door de collega’s Stefanie en Jasmien die ons komen vervoegen  zullen wij samen nog meer tijd kunnen investeren in deze belangrijke service die voor U, klant, natuurlijk gratis is en blijft.

A. Schopenhauer (1788-1860) schreef het zó mooi neer dat het op onze twitterpagina (@infoapotheek) onze slogan werd: “De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor welk ander geluk ook.”

Wij dragen graag zorg voor uw gezondheid!

Apr. Debruyne Griet
Apr. Desrumaux Yves
Apr. de Winter Sabrina
Apr. Decraemer Stefanie
Apr. Braet Jasmien
Aprass Vanbeselare Els
Aprass Wattenij Nancy