HELPT GEZONDE ZEELUCHT TEGEN KANKER EN HOGE CHOLESTEROLWAARDEN?

Zeelucht inademen helpt om kanker te bestrijden en om een hoog cholesterolgehalte tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Gentse onderzoekers gingen na welke effecten stoffen uit de zeelucht kunnen hebben op onze genen. Ze namen stalen van zeelucht aan de Belgische kust en brachten nadien in het laboratorium menselijke longkankercellen in contact met deze zeeluchtstalen (1). Het verrassend resultaat was dat zeelucht een gen kon afremmen dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van longkanker en een hoog bloedcholesterolgehalte. Vroegere studies toonden reeds aan dat wanneer men dat gen afremt, waardoor het zich niet meer kan uitdrukken, longkankercellen afsterven en het bloedcholesterolgehalte daalt.

Volgens de onderzoekers kan verder onderzoek naar zeelucht de weg openen naar nieuwe manieren om kankertherapieën te ontwikkelen, alsook om het bloedcholesterolgehalte te doen dalen.

BRON

(1) Asselman J, Van Acker E, De Rijcke M, Tilleman L, Van Nieuwerburgh F, Mees J, De Schamphelaere K, Janssen C. Marine biogenics in sea spray aerosols interact with the mTOR signaling pathway. Scientific Reports (2019) 9:675 | DOI:10.1038/s41598-018-36866-3.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Zoals de onderzoekers terecht melden, is de weg naar een nieuwe kanker- en/of cholesteroltherapie nog lang. Het actief bestanddeel uit zeelucht moet nog achterhaald worden, en nadien moet uiteraard nagegaan worden of deze stoffen geen nadelige effecten hebben op het menselijk lichaam.

Opmerkelijk is dat onderzoekers in België reeds vaststelden dat er minder longkankers waren aan de Belgische kust in vergelijking met het noorden van het land. Dit gold echter eveneens voor de Oostkantons (2). Volgens deze onderzoekers was het voorkomen van longkanker in België sterk gebonden aan de socio-economische status van de streek: hoe lager de status, hoe meer longkankers. Daarenboven weten we uit onderzoek dat er meer rokers zijn bij mensen die het financieel moeilijker hebben.

CONCLUSIE

Substanties aanwezig in zeelucht hebben in laboratoriumonderzoek een effect op de celdeling van longkankercellen en op een gen dat een rol speelt in de cholesterolhuishouding. Dat bewijst echter nog lang niet dat gezonde zeelucht helpt tegen longkanker of de cholesterol verlaagt.

REFERENTIES

(2) Hagedoorn P, Vandenheede H, Willaert D, Vanthomme K, Gadeyne S. Regional Inequalities in Lung Cancer Mortality in Belgium at the Beginning of the 21st Century: The Contribution of Individual and Area-Level Socioeconomic Status and Industrial Exposure. PLoS One. 2016 Jan 13;11(1):e0147099.

Advertenties

IS EEN BROODJE SMOS ONGEZOND?

Het ‘smoske’ is cultureel erfgoed in Vlaanderen, maar ­gezond is de hap niet. Het Vlaams Instituut Gezond Leven raadt de ‘overladen’ broodjes dan ook af.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil scholen ondersteunen om meer gezonde belegde broodjes aan de leerlingen aan te bieden. Het initiatief kadert binnen de maatregelen om jongeren te helpen gezondere voedingskeuzes te maken. Een klad mayonaise op een wit broodje, gevolgd door een sneetje ham, kaas, een eitje en groentjes: het bekend ‘smoske’ is geen gezonde hap.

Consumenten beseffen niet altijd dat één belegd broodje meer dan 1.100 kcal kan bevatten, bijna de helft van de hoeveelheid calorieën die we dagelijks nodig hebben. In een nieuwe gids voor scholen wordt aangeraden om gezonde broodjes op het menu te plaatsen. De gids werd ontwikkeld in opdracht van ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Jo Vandeurzen (Welzijn en Gezondheid).

In het basisonderwijs biedt slechts een op de tien scholen broodjes of boterhammen aan, maar in het secundair loopt dat op tot zeven op de tien. In vier stappen kunnen die scholen ­leren om hun aanbod door te lichten en gezonder te maken. Leerlingen kunnen in de meeste scholen kiezen voor donkere broodsoorten, maar ze moeten er specifiek naar vragen, omdat wit de standaard is. Gezond Leven wil bruin brood als standaard en raadt aan om meer plantaardig beleg, zoals hummus en pompoenspread, te gebruiken in het aanbod.

BRON

(1) https://www.gezondleven.be/files/gezondheidsbevordering/20170223_Persdossier_Gezondheidsbeleid_van_scholen_in_kaart_gebracht.pdf

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Omdat je ze niet zelf bereidt, weet je niet goed hoeveel calorieën een belegd broodje bevat. Als er 10 ml extra olijfolie op zit, betekent dit 90 extra kcal. Een gezonde lunch zou ongeveer een derde van de dagelijkse hoeveelheid calorieën mogen bevatten. Voor een volwassen man met een behoefte van 2.500 kcal per dag, betekent dit 800 kcal. Een lunchpakket met drie volkorenboterhammen met smeervet en toespijs, plus fruit en groenten, bevat minder calorieën dan één ‘smoske’. Bovendien is het goedkoper.

Onderzoek toonde aan dat de schoolomgeving een belangrijke rol kan spelen in het promoten van gezonde eet- en leefgewoonten en in de preventie van overgewicht en obesitas (2). De situatie moet regelmatig geëvalueerd worden, om gepast en efficiënt te kunnen reageren.

In 2015 peilde het Vlaams Instituut Gezond Leven naar het gezondheidsbeleid van basis- en secundaire scholen (2). Zo bleek dat de scholen de aangeboden broodjes evenwichtiger samenstellen, maar dat het aanbod aan fruit daalde: een op de vier basisscholen geven aan nooit fruit aan te bieden. In secundaire scholen steeg het aanbod van suikerrijke snacks van 28% naar 36%.

CONCLUSIE

Het nationaal broodje smos kan zeker nog op scholen, maar het algemeen aanbod moet gezonder worden. Zo’n belegd broodje bevat gemiddeld meer calorieën dan drie belegde volkorenboterhammen met een stuk fruit.

REFERENTIES

(2) Welker E, Lott M, Story M. The School Food Environment and Obesity Prevention: Progress Over the Last Decade. Curr Obes Rep. 2016 Jun;5(2):145-55.

Rokers krijgen een extra stimulans om te hun ongezonde verslaving te stoppen!

CHAMPIX® BINNENKORT BETER TERUGBETAALD

“Rookstopmedicatie kan mensen helpen om van hun verslaving af te geraken, zei minister De Block voor nieuwjaar, maar de prijs schrikt sommigen af. Door de terugbetaling te verbeteren, willen we die drempel zoveel mogelijk wegnemen. Voor wie zich heeft voorgenomen om in het nieuwe jaar te stoppen met roken, kan dat het beslissende duwtje in de rug zijn.”

Vanaf 1  februari 2019 zal Champix® beter terugbetaald zijn:

Max. 3 terugbetaalde rookstoppogingen op een periode van 5 jaar. Elke rookstoppoging bestaat uit 1 startverpakking en 1 opvolgverpakking. Een attest laat dus de vergoeding toe (met geldigheidsduur van 5 jaar) van 3 startverpakkingen en 3 opvolgverpakkingen. Dit is hernieuwbaar na die 5 jaar, indien de patient er niet in geslaagd is te stoppen met roken.

Terugbetaling in Cf van de volledige behandeling van 12 weken (= 1 rookstoppoging):

  • de startverpakking van 2 weken is nu ook terugbetaald wat betekent dat de kost voor de patiënt daalt tot 15 € (9,90 € met verhoogde tegemoetkoming) tegenover 49,95 € vroeger;
  • de 10 weken verpakking blijft eveneens terugbetaald met een kostprijs van 15 €  (9,90 € met verhoogde tegemoetkoming) voor de patiënt;
  • de totale kostprijs voor de patiënt per rookstoppoging is dus slechts 30 € (19,80€ met verhoogde tegemoetkoming)  tegenover 64.75 € vroeger.