Alle berichten door Apotheek Desrumaux Heist

kinderen zijn géén kleine volwassenen

Kinderen zijn geen kleine volwassenen, ook niet als het gaat om behandeling met geneesmiddelen. De onderlinge verhoudingen van de lichaamsdelen, de samenstelling van het lichaam en vooral ook in de manier waarop de verschillende organen werken zijn bij kinderen anders dan bij volwassenen. Deze verschillen hebben gevolgen voor de farmacokinetiek en soms ook voor de farmacodynamiek van geneesmiddelen.

…. maar ook bij onze naasten van rijpere leeftijd is de farmacokinetiek en -dynamiek verschillend van deze van een 50tiger.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-1859-9_5

Geef dus niet op eigen houtje medicatie die voorgescheven was voor een volwassen persoon aan een kind of aan een bejaard persoon!

Vraag advies aan je apotheker of aan je arts, zei helpen U graag verder!

Advertenties

Correct gebruik van geneesmiddelen

Algemene adviezen

 • Volg de aanwijzingen van uw arts en uw apotheker strikt op.
 • Lees de bijsluiter van de medicijnen en volg de aanwijzingen op.
 • Volg uw behandeling tot op het einde. Stop de behandeling niet vroeger zonder uw arts te raadplegen.
 • Als u de behandeling wilt stopzetten of veranderen, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker.
 • Neem contact op met uw arts of apotheker als u onverwachte veranderingen vaststelt.
 • Gebruik geen medicijnen van anderen en geef uw eigen medicijnen niet weg.

Andere belangrijke adviezen…

 • Bouw een vertrouwensrelatie op met uw arts en uw apotheker.
 • Alleen medicijnen uit een apotheek of een ziekenhuis zijn veilig en efficiënt. Wees dus voorzichtig: meer dan 50 % van de medicijnen die op het internet worden verkocht, is namaak en is gevaarlijk voor uw gezondheid.
 • Houd nauwgezet een lijst bij van de medicijnen die u gebruikt en neem deze lijst mee wanneer u een gezondheidsprofessional raadpleegt. U kan voor een overzicht van uw geneesmiddelen bij uw apotheker terecht.
 • Maak uw arts of apotheker attent op uw gevoeligheden (allergieën, intoleranties,…) en persoonlijke aandachtspunten (diabetes, hartaandoeningen, zwangerschap,…) opdat hij de geschikte behandeling kan kiezen.
 • Bespreek de informatie over aandoeningen en behandelingen die u op het internet vindt met uw arts of apotheker.

zet uw gezondheid niet op het spel

Nepgeneesmiddelen te koop op internet

Hoewel de verkoop van geneesmiddelen in de meeste landen in de wereld sterk aan regels gebonden is, is ook hieraan het wereldwijde fenomeen van onlineverkoop niet voorbijgegaan. Tegenwoordig is op internet een bijzonder uitgebreid aanbod te vinden van websites waarop bijna altijd illegaal, nagenoeg alle geneesmiddelenfamilies worden aangeboden. Maar de meeste van deze geneesmiddelen zijn nagemaakt.

Bij het ontbreken van controle of persoonlijk medisch en farmaceutisch advies bij een verkoop op afstand van echte geneesmiddelen kunnen al vraagtekens worden gezet, maar voor de patiënt die overgaat tot aankoop via internet, is risico groot dat hij een geneesmiddel aanschaft en gebruikt dat namaak is, verduisterd is of waarvoor geen vergunning voor het op de markt brengen bestaat.

Inmiddels is vastgesteld dat dit risico vandaag de dag op het internet alom aanwezig is. Naar schatting is ten minste de helft van de geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn op internet nep of niet-conform.

Volgens de WGO loopt een patiënt 90% kans om te worden ‘bedrogen’ wanneer hij geneesmiddelen op internet koopt en heeft hij ongeveer 50% kans om een nepgeneesmiddel te krijgen.

Uit een onderzoek van de Europese alliantie voor toegang tot veilige geneesmiddelen (EAASM) is gebleken dat: 62% van de online gekochte geneesmiddelen vervalsingen of producten van inferieure kwaliteit is; 16% producten betreft die illegaal zijn geïmporteerd in de Europese unie vanuit een derde land; 94% van de websites niet beschikt over de deskundigheid van een apotheker met controleerbare kwalificaties; meer dan 90% van de websites zonder recept geneesmiddelen levert waarvoor wel een recept vereist is; 86% van de stempels “erkende apotheker” vals is.

Goed om te weten…

Dr. Jacques Ninane

In België kennen we de luxe dat er bijna op elke hoek van de straat een apotheek is …. Laat uw plaatselijke apotheker uw geneesmiddelen afleveren, uw apotheker zal uw correct advies geven en je bent 100% zeker van de échtheid van uw geneesmiddelen!        Uw gezondheid daar speel je niet mee!

Apr. Desrumaux Yves

Waarop moet u letten na een tekenbeet?

Fotolia_tekenbeet-huid-04-15.jpg

TIPS Als u gebeten bent door een teek, dan moet u die zo snel mogelijk verwijderen. Indien de teek binnen de 24 uur verwijderd werd (en de teek dus geen bloedmaal heeft opgezogen) is er geen risico dat u besmet bent en de ziekte van Lyme krijgt.

Controleer na ieder verblijf in de natuur grondig de huid en verwijder eventuele teken op de juiste manier. Let vooral op warme lichaamsplooien (achter de oren, oksels, liezen, tussen en onder de borsten, buik, navel, knieholten, bilspleet, balzak…). Controleer bij kinderen ook de hoofdhuid en de hals.

Hoe een teek verwijderen?
• Gebruik geen alcohol, jodium, olie of andere middelen voordat u de teek verwijdert.
• Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid beet, bij voorkeur met een puntige pincet of een speciaal tekenverwijderinstrument (te koop in de apotheek of de buitensportwinkel). Als u geen pincet of tekentang heeft, probeer dan de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast te houden tijdens het verwijderen. Knijp bij het verwijderen niet in het achterlichaam van de teek en trek er niet aan.
• Trek de teek er langzaam uit. Als er een stukje van de monddelen van de teek in de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk. Dat komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter.
• Ontsmet het beetwondje met 70% alcohol of jodium.
• Noteer de datum waarop u bent gebeten in uw agenda.
• Houd daarna tot 3 maanden na de tekenbeet de huid rondom de beet in de gaten.
• Wat u zeker niet mag doen:
– de teek verbranden met bv. een sigaret
– de teek proberen te verdoven of te doden met alcohol, jodium, azijn, nagellak enz. voordat u de teek verwijdert.

Op welke klachten moet u letten?
Als een tekenbeet niet op tijd wordt ontdekt en behandeld, bestaat de kans op meer ernstige verschijnselen waarbij spieren, gewrichten, het zenuwstelsel en het hart kunnen worden aangetast. De meeste van die verschijnselen zijn waarschijnlijk omkeerbaar als u ze laat behandelen. Hoe langer u wacht met de behandeling, hoe langer het herstel zal duren.

• Een klein rood plekje (minder dan 5 cm) op de plaats van de tekenbeet is een normale huidirritatie. Wordt dat plekje niet groter en verdwijnt het binnen enkele dagen weer, dan is de kans zeer klein dat u de ziekte van Lyme hebt.
Indien de beet na een paar dagen niet genezen is of pijnlijk aanvoelt, raadpleegt u het best uw huisarts. Dit kan wijzen op een lokale infectie (door andere bacteriën).

• Indien na enkele dagen een rode of blauwrode, meestal ringvormige uitslag (Erythema migrans) verschijnt rond de tekenbeet die langzaam groter wordt, moet u zo snel mogelijk uw huisarts raadplegen. De vlek verschijnt meestal na enkele dagen tot twee weken na de tekenbeet, maar dat kan ook pas na 3 maanden zijn. Het is dus belangrijk de plek van de tekenbeet een tweetal maanden goed in de gaten te houden.

U moet dan zo snel mogelijk starten met een antibioticakuur (gedurende 14 dagen). Een bloedtest om na te gaan of u effectief besmet bent, heeft geen zin omdat de besmetting in het bloed op dat ogenblik meestal nog niet kan worden vastgesteld.
De ring verdwijnt uiteindelijk van zelf, maar het betekent wel dat u – als u niet behandeld wordt – de ‘ziekte van Lyme’ heeft.
Door een behandeling met een antibioticum verdwijnt de huiduitslag meestal binnen de 7 à 14 dagen. Indien de huiduitslag correct wordt behandeld met antibiotica, dan zijn latere verwikkelingen zoals gewrichtsontsteking of zenuwontsteking uitermate klein.

De huiduitslag is niet altijd goed te zien. Op de website van Eucalb staan meerdere verschijningsvormen van deze uitslag. Bovendien krijgt niet iedereen die door een besmette teek is gebeten deze huiduitslag. Ook zonder het verschijnen van de rode ring kunt u de ziekte van Lyme krijgen.

• Een kleine blauwrode, verharde zwelling (lymfocytoom) op de oorlel (bij kinderen) of de borst of tepel (bij volwassenen) is een ander typisch verschijnsel van de Lyme-ziekte. Als dit optreedt moet u onmiddellijk de huisarts raadplegen voor een antibioticakuur.

• Krijgt u in de weken of maanden na een tekenbeet griepachtige klachten zoals hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid, gezwollen klieren en/of koorts? Raadpleeg dan zo snel mogelijk uw huisarts voor een antibioticakuur, ook als u geen huiduitslag hebt gezien. Hoe langer u wacht met de behandeling, hoe langer het herstel zal duren.
Ook bij deze verschijnselen is het niet nodig om eerst een bloedtest uit te voeren om te kijken of u effectief besmet bent.

• Krijgt u in de weken of maanden na een tekenbeet gewrichtspijn in armen of aan de knie, hartritmestoornissen of tekenen die wijzen op aantasting van het centrale zenuwstelsel (zoals scheefstand van het gezicht, dubbelzien, tintelingen in armen en benen…), dan moet u onmiddellijk uw huisarts raadplegen. Dit kan wijzen op ernstige complicaties ten gevolge van de ziekte van Lyme.

De arts zal eerst een bloedtest doen om na te gaan of u effectief besmet bent geweest. Indien die test positief is, dan moet u antibiotica nemen. Soms zal het nodig zijn om de antibiotica intraveneus toe te dienen (wat een opname in het ziekenhuis vereist).
Afhankelijk van de symptomen is volledig herstel in dit stadium niet altijd mogelijk.

Wanneer contact opnemen met uw huisarts na een tekenbeet? 
Neem contact op met uw huisarts:
• als het u niet lukt om een teek te verwijderen;
• als u een teek heeft verwijderd die waarschijnlijk al 24 uur of langer in de huid heeft vastgezeten;
• als in de buurt van een tekenbeet binnen enkele dagen tot drie maanden een rode of blauwrode vlek of ring ontstaat die binnen enkele dagen groter wordt;
• als u zich binnen drie maanden na een tekenbeet grieperig gaat voelen met koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid;
• als u lang na een tekenbeet dubbel gaat zien of een scheef gezicht krijgt;
• als u lang na een tekenbeet pijn, tintelingen of minder kracht in uw arm of been heeft;
• als u lang na een tekenbeet een of meer dikke en pijnlijke gewrichten krijgt, meestal aan uw armen of benen.

Preventief antibiotica nemen?
• In België wordt het preventief toedienen van antibiotica na een tekenbeet afgeraden.
• Volgens de Europese wetenschappelijke studiegroep Eucalb (European Concerted Action on Lyme Borreliosis) is preventieve toediening van antibiotica alleen verantwoord in streken waar aangetoond is dat er veel teken voorkomen die besmet zijn met een agressief type van de ziekmakende bacterie.
• In de richtlijn Lymeziekte van de Nederlandse Commissie van het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO) wordt aangeraden om na een tekenbeet preventief antibiotica toe te dienen indien de teek langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten. Antibiotica vermindert het risico op lymeziekte wanneer ze binnen 72 uur na het verwijderen van de teek wordt gegeven. Voor niet-zwangere personen van 8 jaar of ouder wordt één dosis van 200 mg doxycycline aangeraden. Voor zwangeren en kinderen tussen zes maanden en acht jaar oud één dosis azitromycine van 500 mg of 10 mg/kg bij kinderen.

Neem alleszins nooit op eigen houtje antibiotica, maar bespreek dit altijd met uw huisarts.

Bronnen
www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx
www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/plabnl/lyme.htm
www.tekenradar.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme
CBO-richtlijn Lymziekte – www.diliguide.nl/document/1314
www.nvdv.nl/informatie-voor-de-patient/patientenfolders/algemene-folders-2/lyme-borreliose-ziekte-van-lyme/
http://meduni09.edis.at/eucalb/cms_15/index.php
www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/LymeDisease/GeneralInformation/
www.lymevereniging.nl
www.weekvandeteek.nl

Helpt zwarte thee om te vermageren?

foto bij artikel Helpt zwarte thee om te vermageren?

In het nieuws

Niet alleen groene, maar ook zwarte thee zou helpen om te vermageren. Onderzoekers menen te hebben ontdekt hoe dat komt.

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een studie bij muizen gingen onderzoekers na wat het effect is van polyfenolen (antioxidanten) in groene en zwarte thee op het gewicht. Hiervoor deelden ze 48 mannelijke muizen in in 4 groepen. De eerste groep kreeg een vetarm en suikerrijk dieet, de tweede groep een vet- en suikerrijk dieet. De derde en vierde groep kregen het vet- en suikerrijk dieet aangevuld met respectievelijk groene en zwarte thee-extracten.

Na 4 weken bleek dat de muizen die het vetarm en suikerrijk dieet of het dieet met de thee-extracten kregen, minder wogen dan de muizen die een vet- en suikerrijk dieet kregen. Het positieve effect zou deels te wijten zijn aan de invloed op de darmflora. Beide soorten thee hadden hier een invloed op: er was een afname van bacteriën die geassocieerd worden met overgewicht en een toename van bacteriën met een positief effect op het gewicht (1).

Bron

(1) Henning, S. M., Yang, J., Hsu, M., Lee, R. P., Grojean, E. M., Ly, A., … & Li, Z. (2017). Decaffeinated green and black tea polyphenols decrease weight gain and alter microbiome populations and function in diet-induced obese mice. European journal of nutrition, 1-11.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Met deze studie trachtten de onderzoekers te achterhalen welke mechanismen het eventuele positieve effect van thee op het gewicht kunnen verklaren. Deze zouden niet alleen te wijten zijn aan het rechtstreeks effect van polyfenolen (antioxidanten) op bijvoorbeeld de vetverbranding, maar ook aan het effect op de darmflora.

Maar mensen zijn geen muizen. Resultaten van dierproeven moeten altijd bevestigd worden in onderzoek bij mensen. Voorlopig is het niet duidelijk wat het effect is van thee op het gewicht. Uit een kleine meta-analyse van 5 klinische studies blijkt dat groene thee of Pu-Erh-thee een positief effect zou hebben op het gewicht van mensen die lijden aan het metabool syndroom (2).

Op basis van een Cochrane review besluiten wetenschappers echter dat thee slechts een klein positief effect heeft, dat in werkelijkheid geen betekenis heeft (3).

Uit een recentere review blijkt ook dat de resultaten niet eenduidig zijn: soms is er een positief effect, maar evengoed is er geen effect op het gewicht. De wisselende resultaten zijn deels te wijten aan de grote verschillen in proefopzet en de gebruikte hoeveelheden. Het soort thee en de hoeveelheid polyfenolen zouden ook een rol spelen (4). Nochtans worden pillen met groene thee-extracten aangeprezen als remedie tegen overgewicht. Het gebruik hiervan is echter niet onbesproken: langdurig gebruik kan leiden tot leverschade (5).

Conclusie

Extracten van groene en zwarte thee hebben een positief effect op het gewicht van muizen. Dit is deels te wijten aan de invloed op de darmflora. Of mensen er ook baat bij hebben, is eerder onwaarschijnlijk. Studies bij mensen vinden tot nog toe amper effect.

Referenties

(2) Zhong X, Zhang T, Liu Y, et al. (2015). Short-term weight-centric effects of tea or tea extract in patients with metabolic syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Diabetes. 5:e160
(3) Jurgens, T. M., Whelan, A. M., Killian, L., Doucette, S., Kirk, S., & Foy, E. (2012). Green tea for weight loss and weight maintenance in overweight or obese adults. The Cochrane database of systematic reviews, 12.
(4) Huang J, Wang Y, Xie Z, Zhou Y, Zhang Y, Wan X. (2014). The anti-obesity effects of green tea in human intervention and basic molecular studies. Eur J Clin Nutr.;68(10):1075-1087
(5) Mazzanti G, Di Sotto A, Vitalone A. (2015). Hepatotoxicity of green tea: an update. Arch Toxicol.;89(8):1175-1191

klokje bij datum van publicatie verschenen op 13/12/2017 | Cebam | geschreven door Nina Van Den Broecke, lector Voedings- en Dieetkunde

Heb je met een bovendruk van 13 al bloeddrukverlagende pillen nodig?

foto bij artikel Heb je met een bovendruk van 13 al bloeddrukverlagende pillen nodig?

In het nieuws

De American Heart Association hanteerde de drempel van 140/90 mm kwik (14/9 in de volksmond) om van een hoge bloeddruk te spreken. Nu worden die cijfers verlaagd tot 130/80. Hierdoor heeft plots de helft van de volwassenen medisch gezien een te hoge bloeddruk.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Met de regelmaat van de klok worden richtlijnen voor de behandeling van hoge bloeddruk aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen (1). Zo vonden enkele recente studies dat mensen met een bloeddruk tussen 130 en 140 mm kwik een klein voordeel halen uit een bloeddrukverlagende behandeling. Het gaat dan vooral om mensen die ooit reeds een hart- of vaatprobleem doormaakten, of die behalve de verhoogde bloeddruk risicofactoren hebben, zoals roken, overgewicht of diabetes.

De nieuwe Amerikaanse richtlijn houdt rekening met deze recente bevindingen. Ze besluit dat bloeddrukverlagende geneesmiddelen vanaf een bovendruk van 130 mm kwik (13) enkel aangewezen zijn als de betrokken persoon bijkomende risicofactoren heeft. In andere gevallen blijft de grens op 140 mm kwik (14), zoals vroeger.

Bron

(1) http://hyper.ahajournals.org/content/guidelines2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In een recent systematisch literatuuroverzicht, dat nog niet gepubliceerd was toen de Amerikaanse richtlijn uitkwam, besluiten de auteurs dat de behandeling van een bovendruk lager dan 140 mm kwik (14) geen nut heeft bij wie nooit een hart- of vaatprobleem doormaakte (2). Het feit dat enkele recente studies wel een gunstig effect aantoonden bij lagere bloeddrukwaarden, schrijven ze toe aan de wijze waarop de bloeddruk gemeten werd. Mensen bij wie in studieverband de bloeddruk 24 uren lang automatisch gemeten wordt, hebben lagere waarden dan mensen bij wie de bloeddruk eenmalig op de raadpleging bij een arts wordt gemeten. Het cijfer kan 10 of 20 mm kwik verschillen. Zo zou iemand met een boven-bloeddruk van 130 mm kwik in een wetenschappelijke studie een bloeddruk van 150 mm kwik kunnen hebben in het dagelijks leven.

Of iemand bij wie de huisarts een bovendruk meet van 130 mm kwik (13) daadwerkelijk gebaat is met een bloeddrukverlagende behandeling, is zeer twijfelachtig. De mogelijke nadelen veroorzaakt door een te lage bloeddruk (duizeligheid, valpartijen) wegen waarschijnlijk niet op tegen de voordelen. Uit de studie blijkt ook dat een lagere bloeddrukregeling bij een veel hoger aantal mensen ernstige nierproblemen veroorzaakt.

Conclusie

Meerdere studies tonen aan dat gezonde mensen met een bloeddruk lager dan 140 mm kwik (in de volksmond ‘14’) geen baat hebben bij een bloeddrukverlagende behandeling. Bij mensen die ooit een hart- of vaatprobleem doormaakten kan een behandeling bij dergelijke lage waarden misschien wel de kans op herval van het hart- of vaatprobleemverkleinen. Dat zijn vooral personen met bijkomende risicofactoren, zoals roken, zwaarlijvigheid of diabetes.

Referenties

(2) Brunström M(1) et al. Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels: A Systematic Review and Meta-analysis. AMA Intern Med. 2017 Nov 13. doi: 10.1001/jamainternmed.2017.6015.

klokje bij datum van publicatie verschenen op 20/11/2017 | Cebam | geschreven door Hans Van Brabandt