Categorie archief: hulpmiddelen voor uw gezondheid

Halveert borstkankerscreening de sterftekans door borstkanker?

foto bij artikel Halveert borstkankerscreening de sterftekans door borstkanker?

In het nieuws

‘Screening halveert de sterftekans door borstkanker’, zo lezen we in de krant. Een jaar eerder klonk het nog dat op 1.000 vrouwen die zich gedurende 10 jaar regelmatig laten screenen er hooguit 1 overlijden door borstkanker vermeden wordt.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het bericht is gebaseerd op een opiniestuk in het gerenommeerde New England Journal of Medicine (1). Een groep internationale experten onderzocht de doeltreffendheid van borstscreening door de resultaten van alle grote studies die hierover gepubliceerd werden te bekijken. Ze kwamen tot de conclusie dat bij vrouwen tussen 50 en 70 jaar die uitgenodigd worden om zich te laten screenen, de sterfte door borstkanker daalt met 23%. Wanneer ze enkel keken naar de vrouwen die uitgenodigd werden en vervolgens daadwerkelijk op de tweejaarlijkse uitnodigingen ingingen, dan zag men een sterftedaling van 40%. Het woord ‘halveert’ in de titel van het krantenartikel slaat op deze 40% en is dus een optimistische afronding naar 50%.

Bron

(1) Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D, Benbrahim-Tallaa L, Bouvard V, Bianchini F, Straif K; International Agency for Research on Cancer Handbook Working Group. Breast-Cancer Screening – Viewpoint of the IARC Working Group. N Engl J Med. 2015 Jun 3.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er woedt reeds jarenlang een discussie onder experten over voor- en nadelen van borstkankerscreening. De bovenstaande cijfers bekwam men door de resultaten van screening van zowel betrouwbare als minder betrouwbare studies samen te voegen. Nu blijkt dat het vooral de wetenschappelijk minder sterke studies zijn die de grootse doeltreffendheid van screening aantonen. Bekijkt men alleen de kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke studies, dan komt men aan een sterftedaling van 15%. Dat is wat Zwitserse experten deden in een artikel dat ze vorig jaar ook in de New England Journal of Medicine publiceerden. Daarin stelden ze dat screeningsmammografie ethisch niet langer te verdedigen is, omdat het onduidelijk is of de voordelen opwegen tegen de nadelen ervan. (2) De huidige publicatie moet gezien worden als een reactie van voorstanders van screening tegen deze Zwitserse stelling.

Alle wetenschappers zijn het erover eens dat er nadelen verbonden zijn aan screening: a) over het verloop van 10 jaar worden tot 50% van de vrouwen die zich laten screenen ten onrechte ongerust gemaakt door een vals alarm en b) 1% van de gescreende vrouwen wordt behandeld voor een borstkanker waarvan ze nooit last zou gehad hebben. Voorstanders van screening vinden dat de nadelen van screening niet opwegen tegen de voordelen (40% minder sterfte) ervan. Voor de tegenstanders die uitgaan van een minder gunstig effect (15% minder sterfte) zijn de nadelen te groot om screening te verantwoorden.

De zeer uiteenlopende percentages die hierboven vermeld worden (50%, 40%, 23% en 15%) beogen alle om hetzelfde weer te geven, namelijk de mate waarin de sterfte door borstkanker daalt dankzij screening. Kijken we naar de absolute cijfers, dan liggen deze stellingen eigenlijk niet zo ver uit elkaar. Op 1000 50-jarige vrouwen die niet gescreend worden, zullen er 10 jaar later 5 overleden zijn aan borstkanker. Voor wie van oordeel is dat screening de sterfte met 40% doet dalen, konden door zo’n screening 2 (40% van 5) van deze overlijdens vermeden worden. Voor wie denkt dat screening de sterfte maar met 15% doet dalen zou er 1 (15% van 5) borstkankeroverlijden minder geweest zijn.

Conclusie

Men weet niet precies hoeveel overlijdens aan borstkanker er door screening vermeden worden. Screening heeft ongetwijfeld ook nadelen. Vrouwen die wensen deel te nemen aan screening moeten vooraf goed geïnformeerd worden over de onzekerheid rond de voor- en nadelen ervan.

Referenties

(2) Biller-Andorno N, Jüni P. Abolishing mammography screening programs? A view from the Swiss Medical Board. N Engl J Med. 2014 May 22;370(21):1965-7.

klokje bij datum van publicatie verschenen op 10/06/2015 | Cebam | geschreven door Hans Van Brabandt
Advertenties

Is pijn beter te verdragen wanneer we ‘auw!’ roepen?

foto bij artikel Is pijn beter te verdragen wanneer we ‘auw!’ roepen?

In het nieuws

Volgens een onderzoek uit Singapore is pijn beter te verdragen wanneer we ‘auw!’ of een andere kreet roepen.

Waar komt dit nieuws vandaan?

De onderzoekers deden een reeks experimenten waaraan 55 studenten van gemiddeld 21 jaar van de universiteit van Singapore deelnamen (1). Ze dienden één hand gedurende 3 minuten in een bak met water aan kamertemperatuur te houden en vervolgens in een bak met ijskoud water van 4° Celsius.

Deze proef werd herhaald onder vijf verschillende condities. Bij de eerste proef mochten de deelnemers ‘auw’ zeggen en geen ander woord wanneer ze pijn voelden. De tweede keer mochten ze niets zeggen, maar hoorden ze een opname van zichzelf waarin ze ‘auw’ riepen. De derde proef: ze mochten zelf niets zeggen en hoorden een andere stem ‘auw’ roepen. Bij de vierde proef mochten ze bij pijn op een knop drukken, maar moesten ze verder stil zijn. En in de vijfde proef ten slotte mochten ze niets zeggen en niets doen.

Gemiddeld hielden de studenten hun hand 30 seconden in het ijskoude water. Wie ‘auw’ mocht zeggen, en wie op een knop kon drukken, hield het ongeveer 5 seconden langer uit. ‘Auw’ horen van zichzelf of van een ander, had geen effect op de eigen pijndrempel. De onderzoekers concludeerden dat het ‘vocaliseren’ van pijn waarschijnlijk helpt om pijn beter te verdragen. Op een knop drukken zou ook helpen, maar is minder praktisch.

Bron

(1) Swee G, Schirmer A. On the Importance of Being Vocal: Saying “Ow” Improves Pain Tolerance. The Journal of Pain. Published January 23 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een kleine studie, met enkel jonge studenten, die matige controleerbare pijn vrijwillig doorstonden. Het is nog de vraag of dergelijke artificieel uitgelokte pijnsensaties te vergelijken zijn met pijn in het werkelijke leven, waarop je minder vat hebt, die je kan overvallen (zoals trappen op een legoblokje) en die soms doorspekt is met emotie.

De pijndrempel is slechts matig verhoogd: 35 seconden in plaats van 30 seconden wanneer studenten ‘auw’ mochten roepen. Of dit enige betekenis heeft, is niet duidelijk.

Het interessantste aan deze reeks experimenten is, dat ‘auw’ roepen, wat in bijna alle culturen en talen voorkomt, blijkbaar een functie heeft. Meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

Conclusie

De studie suggereert dat mensen bij pijn spontaan ‘auw’ roepen, omdat dit de pijnbeleving een klein beetje kan verzachten.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/02February/Pages/could-saying-ow-boost-pain-tolerance.aspx

IS 90% VAN DE GEZONDHEIDSINFORMATIE OP WIKIPEDIA FOUT?

 

foto bij artikel Is 90% van de gezondheidsinformatie op Wikipedia fout?

Wikipedia is één van ’s werelds meest bezochte websites. Toch zou 9 van de 10 artikels over gezondheid fouten bevatten, zo stelden onderzoekers vast.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Twee Amerikaanse onafhankelijke onderzoekers vonden feitelijke fouten in 10 items op Wikipedia over de 10 meest frequente aandoeningen (1). Beide onderzoekers , allebei jonge artsen, analyseerden onafhankelijk van elkaar 10 dezelfde artikels op de populaire website. Alle 10 werden geselecteerd als meest voorkomende aandoeningen met grote maatschappelijke implicaties: hartziekte, kanker (longkanker), majeure depressie, trauma-gerelateerde stoornissen, osteoarthritis, chronische obstructieve longziekte (COPD), hoge bloeddruk, diabetes, rugpijn en een te hoge vetconcentratie in het bloed (hyperlipidemie). Voor ieder Wiki-artikel zochten de onderzoekers in de literatuur naar recente wetenschappelijke studies, gepubliceerd in de voorbije 5 jaar. Per artikel vergeleken ze tussen de 28 en 172 feiten van Wiki met de wetenschappelijke evidentie. Nadien legden ze hun bevindingen samen. Voor ieder Wiki-artikel vonden ze tussen 55 en 100% vergelijkbare overeenkomstige informatie met de recente wetenschappelijke literatuur. Daarnaast vonden ze in ieder artikel minstens één tegenstrijdigheid met de wetenschap. Globaal vonden ze significante verschillen tussen Wiki en wetenschap in 9 van de 10 onderzochte artikels. Daaruit concludeerden ze dat Wikipedia een onbetrouwbare bron is voor gezondheidsinformatie.

Bron

(1) Hasty RT, Garbalosa RC, Barbato VA, et al. Wikipedia vs Peer-Reviewed Medical Literature for Information About the 10 Most Costly Medical Conditions. The Journal of the American Osteopathic Association. Published online May 1 2014

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Wikipedia is een gigantische website en er werden slechts 10 artikels grondig doorgelicht, wat niet erg veel is. Anderzijds maakten de onderzoekers wel een goede selectie door de meest frequente aandoeningen te kiezen. Helaas vermeldt deze studie niet hoe ernstig de gevonden tegenstrijdigheden zijn: gaat het om fouten die ernstige gevolgen kunnen hebben wanneer men ze opvolgt, of gaat het om details? Overigens vindt men in de wetenschappelijke literatuur zelf ook tegenstrijdigheden. Het is niet duidelijk met welke literatuur uit welke wetenschappelijke bronnen de 10 Wiki-artikels vergeleken werden. Ook blijven de onderzoekers onduidelijk over de wijze waarop ze hun statistische analyse hebben uitgevoerd.

De conclusie kan wel min of meer behouden worden: hoed u voor gezondheidsinformatie op Wikipedia. Wie gezondheidsinformatie zoekt op het internet, doet er goed aan te checken of de site ontwikkeld of ondersteund wordt door een betrouwbare organisatie. Ook links naar wetenschappelijke artikels en referenties zijn een pluspunt.

Conclusie

Gezondheidsinformatie op Wikipedia bevat fouten: dit onderzoek vermeldt echter niet om welke type fouten het gaat, wat een belangrijk mankement is. Een fout in een definitie is van een andere orde dan fouten in therapeutisch advies. 

Wie medische informatie zoekt op internet, raadpleegt best betrouwbare bronnen.

Referenties
verschenen op 30/05/2014 | Cebam | bewerkt door Marleen Finoulst

Apothekers controleren als onafhankelijke partij voor U!

Wie zegt U, wat er op de verpakking staat van uw voedingssupplement ook effectief in uw voedingssupplement aanwezig is?

Klopt de dosis? Is er wel een actief bestanddeel aanwezig? Is er geen toxische stof aanwezig?

Wie zegt het U: de producent, een website?? Vooral voor internetproducten, zouden mensen veel minder lichtgelovig moeten zijn. Misschien kan het lezen van volgende link “veel nep op internet” U wat attenter maken.

 

Als je bv een TV  via internet koopt en hij werkt niet, dan plaats je deze bij het grof vuil. Dan ben je je centen kwijt, maar je kan het aanzien als een goede les. Maar bij alles wat in je lichaam terecht komt of ermee in nauw contact komt telt het gezegde “baat het niet, dan het schaadt het niet” hélémaal niet. De schade kan aanzienlijk en zelfs onomkeerbaar zijn voor sommige organen of je gehele lichaam.

Apothekers controleren dan ook onafhankelijk de producten die zij aan de patiënten afleveren. Zie volgende link. http://www.youtube.com/watch?v=8rQrIloIXRk.

Je zou kunnen denken dat de spreuk op onze twitter pagina  “De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor welk ander geluk ook” van . A. Schopenhauer (1788-1860), hiervoor bedacht werd … alleen was er toen nog helemaal geen sprake van internet.

 

Uw geneesmiddelenpas.

Uw ‘Geneesmiddelenpas’

De « Geneesmiddelenpas » is een praktisch hulpmiddel dat u helpt om alle informatie m.b.t. uw gezondheid binnen handbereik te hebben, zoals bv. uw allergieën, uw persoonlijke medische aandachtspunten, de telefoonnummers van uw behandelende arts, van uw apotheker, van uw specialisten en van uw mutualiteit, … Deze pas kan ook alle belangrijke informatie over uw geneesmiddelen bevatten.

  • Aarzel niet om samen met uw arts of apotheker dit document te vervolledigen!
  • Leg hem vervolgens voor aan alle gezondheidsprofessionals opdat zij u het geneesmiddel zouden voorschrijven dat het best beantwoordt aan uw noden!

Klik hier om uw Geneesmiddelenpas te downloaden!
pharmapass_nl

Klik hier indien u al over een Geneesmiddelenpas beschikt en u enkel een blanco tabel wenst af te drukken om uw nieuwe geneesmiddelen in te vullen!

medicatie schema

Niet correct  ingenomen medicatie werkt  soms maar gedeeltelijk  of zelfs niet!

Zit jij soms ook in de knoei met uw medicatie?  Vraag dan een medicatieschema aan je apotheker. Een medicatieschema helpt U zeker voor de correcte inname van uw medicatie.

Bij een al dan niet onverwachte opname in het ziekenhuis sturen wij dit schema op uw vraag door naar het ziekenhuis waar uw opgenomen bent.

Vraag het aan je apotheker, dan weet je het zeker!
Apotheek Desrumuax-Debruyne bvba
Stadhuisstraat 16 8301 Heist aan Zee
www.apotheekdesrumauxheist.be
info@apotheekdesruamauxheist.be