Categorie archief: roken

Beter in één keer stoppen met roken of eerst minderen?

foto bij artikel Beter in één keer stoppen met roken of eerst minderen?

In het nieuws

Na zes maanden is ruim een op de vijf van de mensen die de sigaretten radicaal afzworen nog steeds clean, terwijl dat geldt voor een op de zeven van de mensen die langzaam afbouwden. Dat schrijven Britse onderzoekers.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van diverse Britse universiteiten wilden weten welke methode de grootste kans geeft om te stoppen met roken: in één keer stoppen of eerst geleidelijk aan het aantal sigaretten verminderen en vervolgens stoppen (1). Iets minder dan 700 volwassenen die graag wilden stoppen met roken namen aan de studie deel. Ze werden willekeurig toegewezen aan twee groepen: 355 mensen aan de ‘abrupte-stop-groep’ en 342 mensen aan de ‘geleidelijk-minderen-groep’. Deelnemers rookten gemiddeld 15 sigaretten of minstens 12,5 gram roltabak per dag en hadden een koolstofmonoxideconcentratie in de uitgeademde lucht van minstens 15 ppm (parts per million). De groep die geleidelijk aan zou minderen diende in twee weken tijd het aantal sigaretten per dag met 75% te reduceren en in de derde week volledig te stoppen. Zij mochten een nicotinevervanger gebruiken (spray, kauwgom of pleister) in de dagen voor de rookstop en erna. De groep die abrupt zou stoppen mocht enkel de dag voor de stop een nicotinepleister gebruiken en na de stopdag ook kortwerkende nicotinevervangers, zoals spray en kauwgom. Na vier weken was 39,2% van diegenen die geleidelijk hadden geminderd nog gestopt met roken, tegenover 49% die in één keer gestopt was. Na zes maanden was 15,5% in de groep die geleidelijk geminderd had nog rookvrij tegenover 22% van diegenen die in één keer gestopt waren.

De onderzoekers besluiten dat je meer kans hebt om van het roken af te geraken wanneer je dat in één keer doet in plaats van het aantal sigaretten geleidelijk te verminderen.

Bron

(1) Lindson-Hawley N, Banting M, West R, et al. Gradual Versus Abrupt Smoking Cessation: A Randomized, Controlled Noninferiority Trial. Annals of Internal Medicine. Published online March 15 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed uitgevoerde studie bij een grote groep volwassenen die graag wilde stoppen met roken. Als hulpmiddelen gebruikten ze nicotinevervangers genre pleister, spray of kauwgom. De elektronische sigaretten, zeer populair in Groot-Brittannië, werden bewust niet aangeboden, omdat de onderzoekers menen dat deze hulpmiddelen de rookstop bemoeilijken (je blijft de handeling van roken uitvoeren). Andere nicotinevervangsystemen moeten ook worden afgebouwd, maar dat lukt meestal goed tussen 8 tot 12 weken, afhankelijk van de oorspronkelijke nicotineverslaving.

Het verschil tussen geleidelijk te verminderen alvorens volledig te stoppen en abrupt stoppen is niet zo groot. Daarom is het moeilijk om één bepaalde methode aan te bevelen aan rokers die wensen te stoppen. Ieder moet zelf kiezen wat hem of haar het beste ligt. Naast de nicotinevervangers bestaan er nog andere hulpmiddelen, waaronder de geneesmiddelen Zyban en Champix, alsook begeleiding door een rookstopcoach. Deze vormen van rookstophulp werden niet in dit onderzoek opgenomen.

Diverse websites maken rokers in Vlaanderen wegwijs in de bestaande rookstophulp (2).

Conclusie

Wie wil stoppen met roken heeft meer kans op slagen wanneer dat abrupt gebeurt in plaats van geleidelijk aan het aantal sigaretten te verminderen.

Referenties

(2) www.tabakstop.bewww.tabakstop.be

http://www.nhs.uk/news/2016/03March/Pages/Quitting-smoking-overnight-better-than-cutting-down-gradually.aspx

klokje bij datum van publicatie verschenen op 16/03/2016 | Cebam | bewerkt door Marleen Finoulst
Advertenties

Zetten advertenties voor e-sigaretten met een smaakje jongeren aan tot roken?

foto bij artikel Zetten advertenties voor e-sigaretten met een smaakje jongeren aan tot roken?

In het nieuws

Advertenties voor elektronische sigaretten zonder nicotine, maar met een smaakje, ook shishapennen genoemd, maken kinderen nieuwsgierig. Een wolf in schaapskleren, zo concluderen Britse onderzoekers.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Cambridge wilden weten hoe Engelse schoolkinderen, tussen 11 en 16 jaar, reageren op reclame voor e-sigaretten, met een zonder smaakje, en of dit hun attitude tegenover roken beïnvloedt (1). Ze recruteerden 598 schoolkinderen uit twee scholen en verdeelden ze willekeurig in drie groepen. Alle deelnemers moesten een boekje doornemen. In de boekjes van de eerste groep stonden 12 advertenties voor e-sigaretten met een snoepjessmaak. De boekjes van de tweede groep bevatte 12 advertenties voor e-sigaretten zonder toegevoegd smaakje en de derde groep kreeg boekjes zonder advertenties. Nadien vulden alle kinderen een uitgebreide vragenlijst in die onder andere peilde naar hun houding tegenover tabak. Op een schaal van één tot vijf gaven ze tabak een score van onaantrekkelijk tot ‘cool’. Daarnaast werd vragen gesteld die een idee geven over de invloed van de advertenties die ze in de boekjes zagen. Kinderen die reeds gerookt hadden of e-sigaretten hadden geprobeerd, werden niet verder opgenomen in de analyse. De resultaten tonen dat er geen verschil was in perceptie van tabak in de drie groepen. Wat de advertenties betreft, vond men wel een duidelijk verschil in impact tussen e-sigaretten met of zonder smaakje: deze met snoep- of chocoladesmaak trokken wel de aandacht en meer kinderen gaven aan die wel eens te willen kopen. De onderzoekers concluderen dat kinderen die worden blootgesteld aan reclame voor e-sigaretten hun houding tegenover tabak niet veranderen, maar wanneer ze advertenties zien voor e-sigaretten met een lekker smaakje willen ze die wel eens proberen.

Bron

(1)Vasiljevic M, Petrescu DC, Marteau TM. Impact of advertisements promoting candy-like flavoured e-cigarettes on appeal of tobacco smoking among children: an experimental study. Tobacco Control. Published online January 17 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een goed uitgevoerde studie en het goede nieuws is dat kinderen tussen 11 en 16 jaar niet anders gaan denken over tabak roken wanneer ze reclame voor e-sigaretten zien. Echter, wanneer ze reclame zien voor e-sigaretten met een smaakje zien, is hun nieuwsgierigheid wel gewekt. In dit onderzoek ging het om reclame voor nicotinevrije e-sigaretten, ook wel shishapennen genoemd. Die zijn ook bij ons te koop, veelal in krantenwinkels, met uiteenlopende smaakjes (aardbeien, snoep, chocolade, enz.).

Een eerste bekommernis is de onwetendheid over mogelijke effecten van dergelijke pennen op de gezondheid. Een andere bezorgdheid is dat e-sigaretten met smaakjes kinderen vertrouwd kunnen maken met roken, waardoor ze later makkelijker naar echte sigaretten grijpen. Er is nu reeds een toename gemeld van roken bij kinderen.

Meer informatie over e-sigaretten en shishapennen vindt u op de website van Vigez:http://www.vigez.be/themas/tabak/e-sigaret?gclid=CL635Z29tcoCFSsKwwod7ekMbg

Conclusie

Reclame voor e-sigaretten met een smaakje maakt kinderen nieuwsgierig, zonder dat het hun attitude tegenover tabak wijzigt, toont nieuw onderzoek. De onderzoekers zijn wel bezorgd dat dergelijke e-sigaretten, ook zonder nicotine, kinderen vertrouwd maken met roken, waardoor de stap naar sigaretten kleiner wordt.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/01January/Pages/Are-ads-for-candy-flavoured-ecigs-tempting-teens-to-vape.aspx

klokje bij datum van publicatie verschenen op 19/01/2016 | Cebam | bewerkt door Marleen Finoulst